Pågående jobb

i Sverige

Kvarteret Lejonet i Malmö (Stortorget, Lilla torget och Johan Mästers gatan)

Projektet handlar om att fräscha upp stenar som är på fasaden. Man måste byta ut ungefär 350 stenar för nya som vi tillverkar.  Andra stenar förstärker med rostfritt stål och fixar genom speciell murbruk bland andra material.

Tiden för att utföra jobbet är mellan 4-5 månader. 

Balkongerna är dem svåraste sakerna inom jobbet. Några balkonger måste vi demontera för att byta ut eller förstärka det rostiga järnet som inte skulle hålla längre.